Böj

Tillverkas i 45° och 90° vinkel, en ledskena monteras som standard från 800mm.

 

  

 

 

 

 

S-böj

Förskjuter kanalsystemet både horisontal och vertikal riktning. S-böjens längd beror på förskjutningens omfattning.

Bildnamn
Bildnamn
Bildnamn
Bildnamn

 

   

Bildnamn

Här har vi några pdf filer där ni kan göra beställningar eller prisförfrågan.
Blanketten kan mailas direkt eller skrivas ut och faxas.

 

Beställning/prisförfrågan skiss.

 

Beställning/prisförfrågan delatjer